Polyamori Danmark

Foreningen fokusere på 3 områder:

Fællesskab

Rådgivning

Politik

Vi har en forening der arbejder for polyamori. 

I vores vedtægter står der:

§ 2 FORMÅL 

Stk. 1 Foreningens formål er at fremme kendskab til og accept af polyamori i Danmark. Foreningen arbejder for alle menneskers ret til at leve i de forholdsformer, som de selv ønsker, så længe disse er baseret på oplyste rammer og samtykke. Foreningen ønsker et samfund hvor polyamori er tilladt, accepteret, respekteret og juridisk anerkendt på lige fod med monoamorøse parforhold. 

Stk. 2 Polyamori forstås af foreningen som friheden til at elske flere end en partner på samme tid med samtykke fra alle involverede parter.

Stk. 3 Foreningens arbejde er baseret på værdierne; gensidig respekt, ligeværd og tolerance. 

Bestyrelsen valgt for år 2020

Forperson: Mads Heimdal Thy
Næstforperson: Mikkel Christensen
Kasserer Gerhard Pischinger

Bestyrelsesmedlem: Gert Jensen
Bestyrelsesmedlem Anja Thomsen

logoWithTextPng

Vision

Polyamori Danmarks vision er at skabe et samfund hvor 

polyamorøse forhold er accepteret og juridisk muligt.

Mission

– Det er almen viden, hvad polyamori betyder og indebærer

– Alle non-monogame kan være trygge om at udleve deres kærlighedsliv

Strategier

Polyamori Danmarks arbejder med sine mål med følgende strategier:

– Informere om polyamori i relevante medier og events

– Samle netværk og ekspertise til støtte i miljøet

– Lobbyarbejde på politisk niveau til at ændre regler hvor polyamori kan eksistere

 

Et par ofte spurgte spørgsmål

Hvad er formålet med foreningen?
Overordnet 3 ting: Sikre fællesskab for polyamorøse, rådgive og støtte dem der kan have udfordringer herom og arbejde på at ændre regler, så de giver plads til polyamori.

Hvorfor være medlem?
Vi løfter bedst i flok. Jo flere medlemmer foreningen har, desto mere kan vi ændre.
Skal myndighederne ændre noget, bliver det nemmere hvis 1.000 personer bakker op om sagen.

Forventes det noget af mig, hvis jeg er medlem?
Nej. Blot vi har kontingent og medlemsinformation er du en del af fællesskabet og støtter op om foreningens formål.
– men har man lyst til at hjælpe med noget tages det hjertelig imod med kyshånd. Skriv blot til os 🙂 

Er foreningen landsdækkende?
Ja. Vi har derfor også både medlemmer og events over hele landet.

Er det samme som LGBT+ foreningen?
Nej, men man kan godt sammenligne de to foreninger. Vi har fokus på at have mere end 1 partner, hvor LGBT+ er kønsidentitet og seksuel orientering. Læs om dem her.